Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

חינוך מתמטי

כריכת הספרים החדשה "מאחורי המספרים"

מאחורי המספרים - סדרת ספרים חדשה - לרכישה בתחילת שנת הלימודים תשע"ט כשרים והקשרים, יסודי אפשר גם אחרת, חטיבת ביניים

קפ"ל, קפיצה לגובה, חטיבת ביניים מתמטיקה בהבנה