Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

היחידה לחקר החינוך המתמטי

כשרים והקשרים, יסודי אפשר גם אחרת, חטיבת ביניים
קפ"ל, קפיצה לגובה, חטיבת ביניים מתמטיקה בהבנה