Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

אפשר גם אחרת - כיתה ז

מהדורה סופית

אפשר גם אחרת - כיתה ז' - מהדורה סופית

בחנים באלגברה

בחנים, אפשר גם אחרת, כיתה ז'

בחנים בגיאומטריה

בחנים, אפשר גם אחרת, כיתה ז'