Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

כשרים והקשרים לכיתה ה

ספרי כשרים והקשרים

כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 10 , חינוך מתמטי בע"מ
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה 11 , חינוך מתמטי

אביזרים

המדריך למורה כשרים והקשרים

مهارات وسياقات في الرياضيات  الكتاب المرشد للمعلم للكتب 10,11  للصف الاول

מחברת החשבון שלי

מחברת החשבון שלי ה', כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי