Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

קפ"ל כיתה ז

מהדורה סופית

קפיצה לגובה - מהדורה סופית

בחנים

בחנים, קפל, כיתה ז'

מבחנים

מבחנים, קפל, כיתה ז'