Get Adobe Flash player

اسم المستخدم

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اللغات

חוצה זווית וגובה ותיכון בעלי קודקוד משותף - דף עבודה

קובץ:
לחץ על שם הקובץ (באנגלית) כדי לצפות בו