Get Adobe Flash player

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

اسم المستخدم

اللغات

مهارات وسياقات في الرياضيات 4

כריכה: 
כריכת כשרים והקשרים במתמטיקה , חינוך מתמטי
דפי ספר: 
עמוד, מחברת החשבון שלי, כשרים והקשרים, חינוך מתמטי
עמוד, מחברת החשבון שלי, כשרים והקשרים, חינוך מתמטי
עמוד, מחברת החשבון שלי, כשרים והקשרים, חינוך מתמטי

כשרים והקשרים, ספרים דיגיטאליים לכיתות  א-ו

http://www.sefereshet.org.il/