Get Adobe Flash player

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר החדש ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

כניסה

כשרים והקשרים, ספרים דיגיטאליים לכיתות  א-ו

http://www.sefereshet.org.il/

 

 

כיתה ט אפשר גם אחרת חלק ב

נספח

עלה לאתר

לצפייה לחץ כאן

כתות ט חלק ב פריסת שעות תשעו

המלצות לפריסת שעות לספרים לכיתה ט חלק ב הועלו לאתר

אפשר גם אחרת ספר אפור לחצו כאן

אפשר גם אחרת ספר כתום לחצו כאן

קפל לחצו כאן

(25.2.16)

 

 

ספרים לכיתה ט בשפה הערבית

אנו שמחים להודיע שהספרים "אפשר גם אחרת" – האפור והכתום בשפה הערבית,
 והספר "קפיצה לגובה" בשפה הערבית אושרו על ידי משרד החינוך.

ניתן להשיג בחנויות את הספר האפור ואת הספר קפיצה לגובה.

בימים הקרובים יחל משלוח הספרים למורים.

בתי ספר שמילאו טופס מקוון לחלק א יקבלו את הספרים למורים - אין צורך למלא שנית.

בתי ספר שלא מילאו טופס מקוון לחצו כאן למילוי הטופס.

לקישור לפרקים הראשונים באלגברה ובגיאומטריה:

קפיצה לגובה (קפ"ל) – לחצו כאן

אפשר גם אחרת הספר האפור בערבית -  לחצו כאן

אפשר גם אחרת הספר הכתום בערבית - לחצו כאן

חוברות המכילות פרקים מהספר אפשר גם אחרת - הכתום בשפה הערבית יישלחו לבתי הספר.

לקבלת החוברות יש למלא את טופס הבקשה.  קישור לטופס.

(23.2.16)

כתה ט חלק ב תשעו

ספרי אפשר גם אחרת וקפל

אנו שמחים להודיע שהספרים לכיתה ט חלק ב אושרו על ידי משרד החינוך.

כל הספרים באתר

הספר קפ"ל יצא לאור וניתן להשיג בחנויות.

הספר האפור יצא לאור וניתן להשיג בחנויות.

הספר הכתום יצא לאור יהיה ניתן להשיגו בחנויות מיום 1.2.16

הספר האפור:  לקישור לספר לחצו כאן.

הספר הכתום: לקישור לספר לחצו כאן.

קפ"ל:  לקישור לספר לחצו כאן

בימים הקרובים יחל משלוח הספרים למורים.

בתי ספר שמילאו טופס מקוון לחלק א יקבלו את הספרים למורים - אין צורך למלא שנית.

בתי ספר שלא מילאו טופס מקוון לחצו כאן למילוי הטופס.

(27.1.16)

 כשרים וקשרים עבודה בספרשת במצב לא מקוון

להסברים לחץ כאן

כתות ה-ו כשרים והקשרים

מצגות חדשות עלו לאתר

לצפיה כנסו לכיתה המתאימה ולחצו על מצגות 

(10.9.15)

 

לכיתות א-ו  כשרים והקשרים

ספרים דיגיטאליים באתר ספרשת

יש לשלוח בקשה לספרשת לפתיחת ההרשאות  למורים ו/או תלמידים. 

לאתר ספרשת לחצו כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן 

 

לקבלת דו"אל ובו מידע ועדכונים על החדש באתר

עליכם לאשר לנו משלוח דו"אל אליכם

נא הכנסו לניהול עדכוני הדו"אל שלי

וסמנו V בחלונית חינוך מתמטי

ובחלונית נוספת יסודי או חט"ב ע"פ בחירתכם

לניהול עדכוני הדו"אל שלך לחץ כאן

 

 

 

 

חדשות האתר

לצפיה בכל חדשות היחידה לחקר החינוך המתמטי לחץ כאן

או השתמש בתפריט מימין