Get Adobe Flash player

כניסה והצטרפות

בחלק מהמקרים יש להקיש את פרטי הכניסה (כינוי וסיסמא) יותר מפעם אחת כדי להיכנס.

מורים המלמדים לפי תוכניות הלימודים של היחידה לחינוך מתמטי מוזמנים לקרוא הסבר כיצד לבצע הצטרפות לאתר ולקבל נגישות למידע נוסף. 

 

דפים ותרגול אינטראקטיבים כיתה ג

הערה למורה:

בקישורים הבאים תרגול אינטראקטיבי, ניתן לשלוח לתלמידים  את הקישור לתרגול במייל או בווטאסאפ.
.
התרגול האינטראקטיבי מצורף בספרשת בעמוד המתאים.
 
 

לחצו על הקישור: 

ספר 6 עמ 20 - תרגול אינטראקטיבי - התאמת מספר לעשרות השלמות השכנות

ספר 6 עמ 28 - תרגול אינטראקטיבי - התאמת תרגיל לתוצאה

ספר 6 עמ 29 - תרגול אינטראקטיבי - התאמה בין שם למספר

ספר 6 עמ 48 - תרגול אינטראקטיבי - התאמת כרטיסי מספר למספר נתון

ספר 6 עמ 58 - תרגול אינטראקטיבי - הרכבת מספר

ספר 6 עמ 149 - תרגול אינטראקטיבי - זיהוי קטעים מקבילים או מאונכים

ספר 6 עמ 185 - תרגול אינטראקטיבי - הרכבת מספרים גדולים

ספר 6 עמ 187 - תרגול אינטראקטיבי -סידור מספרים מהקטן לגדול

ספר 7 עמ 10 - תרגול אינטראקטיבי - עיגול לעשרת הקרובה

ספר 7 עמ 10 - תרגול אינטראקטיבי - עיגול למאה הקרובה

ספר 7 עמ 11 - תרגול אינטראקטיבי - התאמת פעולה לתרגיל נתון

ספר 7 עמ 49 - תרגול אינטראקטיבי - תרגול כפל

ספר 7 עמ 66 - תרגול אינטראקטיבי - תרגול כפל וחילוק

ספר 7 עמ 75 - תרגול אינטראקטיבי - מעבר בין יחידות משקל

ספר 7 עמ 77 - תרגול אינטראקטיבי - אומדן משקל מחיי היום יום - חלק א

ספר 7 עמ 77 - תרגול אינטראקטיבי - אומדן משקל מחיי היום יום - חלק ב

 

חדשות האתר

פריסות מותאמות להמלצת משה"ח לתשפא

עלו לאתר

מיקום הנושאים בספרים בהתאם לפריסה הממולצת 

היכנסו לכיתה המתאימה  --->   פריסות

(30.8.20)

 

דפי תרגול אינטראקטיבים

לחצו על פעילויות מתוקשבות --> דפים ותרגול אינטראקטיבי 

       לכיתות א,      לכיתות ב,        לכיתות ג,   

    לכיתות ד      לכיתות ה,        לכיתות ו 

תרגול אינטראקטיבי בנושאים שונים,

שאלות מתוך ספר הלימוד עם אפשרות בדיקה

דפים אלו נמצאים גם בספרים באתר ספרשת 

הסבר לתהליך העבודה עם הדפים האינטראקטיביים
באתרים "חינוך מתמטי" ו"ספרשת"  לחצו כאן

* דפים נוספים יעלו במהלך השנה *

ניתן לקבל ריכוז של התוצאות בקובץ אקסל

(6.8.2020)

 

ספרשת

כשרים והקשרים

מאחורי המספרים

לקבלת וחידוש הרשאות לשנת תשפ"א לספרים הדיגיטליים

רכז/ת המתמטיקה או התקשוב צריכים  למלא את הקובץ 

לחצו:

"קובץ לקבלת הרשאות למורים"

ולשלוח למייל

 ksharim13@gmail.com 

קבלת ההרשאות לספרשת 

רק למורים :

שמלמדים בכיתותיהם בספרי

כשרים והקשרים או מאחורי המספרים

(26.7.2020)

 

 

"מאחורי המספרים"

הספרים לכיתה ב באישור משרד החינוך 

לשנת הלימודים תשפא

לצפייה בספרים לחצו על הקישור

ספר 4 , ספר 5 , ספר 6 , גיאומטריה

 

בדיקת כתובת המייל שלכם באתר

בימים אלו הפצנו מייל לכל חברי האתר 
ובו נמסר כי האתר מאפשר צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים.
 
במידה ולא קיבלתם את המייל
 ועל מנת להבטיח קבלת מיילים בעתיד, אנא בדקו 
אם כתובת המייל שלכם באתר מעודכנת ותקינה.

לבדיקה היכנסו עם סיסמא לאתר

 ולחצו כאן:  כניסה למערכת .... ולחצו על עריכה   

בסיום הפעולה נא ללחוץ על שמירה בסוף הדף

לאחר מכן לחצו כאן וודאו שיש V בחינוך מתמטי (חדש)

(5.5.2020)

 
 

 

 

"מאחורי המספרים"

חדש מאחורי המספרים בשפה הערבית

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3, גיאומטריה  עלו לאתר.

(28.4.20)

 

צפייה חופשית בספרים הדיגיטליים 

בעברית ובערבית

לבי"ס יסודי: כשרים והקשרים, מאחורי המספרים
לחטי"ב אפשר גם אחרת, קפ"ל

לקישורים לספרים לחץ כאן

 

כשרים והקשרים פריסות

המלצה לחלוקת שעות כתות א-ו 

בעברית ובערבית

לצפיה היכנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

 

 

מאחורי המספרים פריסות

המלצה לחלוקת שעות לכיתה א-ב 

לצפיה היכנסו לכיתה המתאימה ולחצו על: פריסות

 

 

 

"מאחורי המספרים"

סדרת ספרים חדשה ללימוד מתמטיקה בבית הספר היסודי.

אושרו הספרים לכיתות א - ב

מספר אישור:  2821, 2888

בסדרה לכיתה א ארבעה ספרים:

 ספר 1,  ספר 2,  ספר 3,  גיאומטריה  עלו לאתר.

בסדרה לכיתה ב ארבעה ספרים:

ספר 4,  ספר5,  ספר 6,  גיאומטריה  עלו לאתר